Quartu iornu da nuvena

QUARTU IORNU

Chistu avvisu già in sintiri
di Maria lu spusu amatu,
sti paroli misi a diri,
tuttu quantu infervuratu:
«L’ora è tarda chi facemu?
Spusa cara, via, partemu».
Maria Vergini ubbidienti
a cavaddu si mittiu,
lu so cori a Diu offrennu,
dannu gustu a lu so Diu.
San Giuseppi camminava
e la rietina tirava.
Deci mila serafini
onuraru dr’equipaggiu
a sti Santi pilligrini
ntra stu poviru viaggio,
ralligrannu pri la via
a Giuseppi e a Maria.
Foru sempri scanusciuti
di li genti disprizzati
da Diu sulu benvuluti.
e di l’ancili onurati.
Nun si curanu di peni
mentri Diu li voli beni.
Mudistedda e rispittusa
viaggiava la Signura.
Quantu è bedda e amurusa
virginedda e matri pura.
Ogni cori innamurava
di cui a casu la guardava.
Ben cumposta nell’esternu
risplinnia lu so canduri
riflittia ntra lu so nternu
di Gesù lu grandi amuri.
E ntra tuttu lu camminu
Ia pinsannu a Diu Bamminu.
Quanti lacrimi d’affettu
di l’ucchiuzzi ci scapparu
Quanti sciammi ntra lu pettu,
miditannu s’addumaru!

ia chiancennu ca scupria
ca so’ fìgghiu Diu patìa.
Pri la strata si ncuntrava
cu diversi piccatura,
e cu un sguardu ca ci dava
cunvirtiva dri cori duri.
Pri pietà, Maria, viditimi
sugnu malu, cunvirtitimi.
A l’afflitti chi vidia
cu pietà li cunsulava.
Pri l’infirma ca scupria
tutt’affettu a Diu priava.
ia sugnu poviru, o Maria,
pietà di l’arma mia