Quintu iornu da nuvena

Quintu iornu

 

Siguitava lu viaggiu

San Giuseppi cu Maria

suppurtannu ogni disagiu

ogni affannu e travirsia.

E tu ingratu e scunuscenti

si patisci ti lamenti.

Cincu iorna di caminu

far’insemi bisugnaru

camminannu di continuu

senza aviri nuddu ripari.

Stanculiddri ed affannati

puvireddri disprizzati.

Pensa tu lu vicchiareddru

quantu lassu e stancu sia

caminannu puvireddu

sempri a pedi pri la via.

La spusa riguardava

affannatu suspirava.

Chi viaggiu dulurusu

chi fu chistu pri Maria

Ntra lu nvernu rigurusu

ntra lu friddu a la stranìa

la Signura di lu celu

ntra muntagni, iazzu, ielu

Binchì l’Angili assistianu

rispittusi li guardavanu

li timpesti ca facianu

troppu assai li turmintavanu.

Viaggiava mudisteddra,

agghiazzata, ngridduteddra.

cussì stanchi ed affannati

ntra lu friddu caminavanu

Nun avennusi mai pusati.picchi tutti li disprizzavanu!

Puvireddri li vidianu

Pocu cuntu ni facianu.

Su custritti a ripusari

di li staddri ntra l’agnuni,

e ntra funnachi alluggiari

sti cilesti e gran pirsuni.

Oh ch’eccessu d’umiltati!

Chi nun chianci pri pietati ?!

Senza chiantu cu po stari

riflettennu, chi Maria

è custritta ad abitari

di armali in cumpagnia?

Quantu affruntu Maria senti

misa ‘mmenzu a tanta genti?

Però quantu vosi Diu

cu pacenza suppurtaru,

ogni pena e affannu riu

suppurtannu stu disaggiu

finiu in tuttu lu viaggiu!