“Secunnu iornu da nuvena”

SECUNNU IORNU DA NUVENA

A stu affettu di Maria
San Giuseppi ralligratu
rispunniu Signura mia,
vui m’aviti cunsulatu
vi ringraziu o mia Signura
miu cunfortu, e mia vintura.
Ma giacchi Signura mia
mi vuliti accumpagnari
Pi na tanta longa via
qualchi modu haiu a circari.
Ora datimi licenza
quantu abbuscu pruvidenza.
Si ni va Giuseppi allura
tuttu quantu affannateddru
pri purtari a la Signura
piglia un bonu sciccareddru
ed ancora si disponi
Pi la sua pruvvisioni
Cussì torna a la sua spusa
e cci dici haiu truvatu
mia Signura maistusa
st’asineddu furtunatu
comu gravida o miu beni
Iri a peri nun cunveni
Ntra stii vertuli cci portu
pocu pisci e quattru pani
Pi ristoru e pi cunfortu
ntra sti parti assai luntani
cussi cchiù fari vurria
ma nun haiu spusa mia
Maria ancora canuscennu
la divina vuluntà
si va puru dispunennu
Pi lu partu chi farrà
e s’inchiu na cascitedda
di li soi ‘nfasciaturedda
Avia fattu la Signura
cu li propri so manu
una tila bianca e pura
dilicata in modu stranu
di sta tila fattu avia
I farali a lu Missia
San Giuseppi avia abbuscatu
dui di lana panniceddi
e Maria n ‘avia furmatu
dui puliti cutriceddi
e pruvista di sti cosi
a partiri si disposi
Già è in prucintu di partiri
la Rigina di lu Celu
offerennusi a suffriri
Ntra lu friddu e ntra lu ielu
Fa stupuri in virità,
cui nun chianci pi pietà.