Sestu iornu da nuvena

SESTU JORNU

Stanculiddri su arrivati
doppu tanta lunga via
già traseru a la citati
menzi morti a la strania;
ma si tu ci porti affettu,
mettitilli ntra lu pettu.
Vannu spersi pri li strati,
nuddra casa hannu truvatu,
lu risettu in caritati,
di li genti c’è nigatu
e di tutti su affruntati,
comu vili su cacciati.
Doppu tantu camminari,
nun avennu stanza avuta,
ieru a scrivirisi e pagari
a lu Re lu so tributu.
Sicutannu poi a circari
qualchi alloggiu di truvari.
Ma lu sentinu e spissu indarnu,
nun li vonnu l’almi audaci
e Giuseppi nell’internu
nun putia darisi paci,
e chiancennu ripitia:
Ch’haiu a fari, amuri miu?
Ntra lu chianciri pinsau
chi dda c’era na pusata
pri unni poi s’incamminau
cu Maria so spusa amata.
Iunci e vidi nfrattaria
ne cc’è locu all’osteria.
Na stadduzza era vacanti
ma Giuseppi unn è cuntenti
ddà s’accommuda ntra un’istanti
cu Maria stanca e languenti.
A lu scuru stanchi e amari
si ittari a ripusari.
Però allura su cacciati
pirchì vinniru autri genti.
Si parteru addulurati
affruntati veramenti
San Giuseppi assai chiancennu
cussi afflittu ia dicennu:
Dunca finu m’è nigatu
chistu miseru risettu?
A Giuseppi sfurtunatu
sta disgrazia mai s’ha lettu.
Spusa mia, cara signura
e sta notti unni ni scura?
Su quattr’uri di la notti
già nui semu rifiutati.
Aju fattu quantu potti,
spusa mia pacenza aviti.
Nun ni voli nuddu ancora
iamuninni dunca fora.

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.