Terzu iornu da nuvena

TERZU IORNU

Già disposta di partiri

la Gran Vergini Maria

a lu spusu misi a diri

nginucchiata umili e pia:

Chista grazia facitimi

sposu miu binidicitimi

S. Giuseppi a st’eccessu

d’umiltati senza pari

ruspigghiatu ntra se stessu

un sapia chiddu chi fari

duoppu st’attu d’umiltati

san Giuseppi parra e dici:

Spusa mia cuntenti stati

ca cu vui sugnu felici

però suli partiremu

ntra la strata ca faremu

Arrivati in Betlemmi

passerà lu nostru affannu

pirchì certu cu vui insemi

tutti a nui ricivirannu.

Haiu Ddra tanti parenti

buoni amici e cunuscenti.

Li miei amici e li parenti

in vidennuni affacciari

Tutti allegri e risulenti

nni virrannu ad incuntrari.

Beni assai nni trattirannu

cera bona nni farannu

nni farannu ripusari

si nui stanchi arriveremu

Ni darannu di mangiari

si pri via nui patiremu

Comu speru a sensu miu

si lu voli lu miu Diu

Ma la savia Maria

cu un suspiru dulurusu

ca chiù affanni prividia

cussi parra a lu so spusu:

ah miu spusu si farà

la divina vuluntà

quantu Diu voli e disponi

sia la nostra cuntintizza

nun tinemu afflizioni

ne curamu, no, alligrizza.

Sia la nostra cunfidenza

la Divina Pruvvidenza

Si saremu rifiutati

e di tutti scunusciuti

o saremu rispittati

e di tutti ben vuluti

dirò sempri oh spusu miu

Vi ringraziu miu Diu